Menu Đóng

Showing 1–16 of 40 results

 • – Độ phân giải: 720P – Ống kính: 2.8mm-6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 3 Led Array. – Quan sát ban đêm: 20m-25m. –…

 • – Độ phân giải: 720P / 960P/ 1080P – Ống kính: 2.8mm-6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 18 Led Micro. – Quan sát ban…

 • – Độ phân giải: 960P – Ống kính: 2.8mm-6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 3 Led Array. – Quan sát ban đêm: 20m-25m. –…

 • – Độ phân giải: 960P – Ống kính: 1.4mm – Đèn hồng ngoại: 3 Led Array – Quan sát ban đêm: 25m-30m. – Vỏ nhựa,…

 •   – Độ phân giải: 720P / 960P/ 1080P – Ống kính: 2.8mm-6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 3 Led Array. – Quan sát…

 • – Độ phân giải: 1080P – Ống kính: 2.8mm-6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 3 Led Array. – Quan sát ban đêm: 20m-25m. –…

 • – Độ phân giải: 1080P – Ống kính: 1.7mm – Đèn hồng ngoại: 3 Led Array – Quan sát ban đêm: 25m-30m. – Vỏ nhựa,…

 • – Độ phân giải: 1080P – Ống kính: 2.8mm-6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 18 Led Micro. – Quan sát ban đêm: 20m-25m. –…

 • – Độ phân giải: 720P – Ống kính: 2.8mm-6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 6 Led Laser. – Quan sát ban đêm:  30m-35m –…

 • – Độ phân giải: 720P – Ống kính: 2.8mm-6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 18 Led Micro. – Quan sát ban đêm: 20m-25m. –…

 • – Độ phân giải: 960P – Ống kính: 2.8mm-6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 15 Led IR. – Quan sát ban đêm:  20m-25m. –…

 • – Độ phân giải: 960P – Ống kính: 2.8mm-6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 6 Led Laser. – Quan sát ban đêm:  30m-35m –…

 • – Độ phân giải: 960P – Ống kính: 2.8mm-6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 18 Led Micro. – Quan sát ban đêm: 20m-25m. –…

 • – Độ phân giải: 1080P – Ống kính: 2.8mm-6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 15 Led IR. – Quan sát ban đêm:  20m-25m. –…

 • – Độ phân giải: 1080P – Ống kính: 2.8mm-6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 6 Led Laser. – Quan sát ban đêm:  30m-35m –…

 • – Độ phân giải: 1080P – Ống kính: 2.8mm-6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 18 Led Micro. – Quan sát ban đêm: 20m-25m. –…