Menu Đóng

Showing 1–16 of 27 results

 • – Độ phân giải: 960P – CCD: 1/3” – Ống kính: 3.6mm- 6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 3 Led Array – Quan sát…

 • – Độ phân giải: 960P – CCD: 1/3” | 1/2.8” – Ống kính: 1.4mm – Đèn hồng ngoại: 3 Led Big Array – Quan sát…

 • – Độ phân giải: 960P – CCD: 1/3” | Góc mở rộng: 360 ° – Ống kính: 1.7mm. – Kết nối Internet Wifi. – Quan…

 • – Độ phân giải: 960P – CCD: 1/3” – Ống kính: 3.6mm- 6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 18 Led Micro. – Quan sát…

 • – Độ phân giải: 1080P – CCD: 1/2.8” – Ống kính: 3.6mm- 6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 3 Led Array – Quan sát…

 • – Độ phân giải: 1080P – CCD: 1/2.8” – Ống kính: 1.7mm – Đèn hồng ngoại: 3 Led Big Array – Quan sát ban đêm:…

 • – Độ phân giải: 1080P – CCD: 1/2.8” – Ống kính: 3.6mm- 6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 18 Led Micro. – Quan sát…

 • – Độ phân giải: 960P – CCD: 1/3” – Ống kính: 3.6mm- 6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 15 Led IR. – Quan sát…

 • – Độ phân giải: 960P – CCD: 1/3” – Ống kính: 3.6mm- 6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 6 Led Laser. – Quan sát…

 • – Độ phân giải: 1080P – CCD: 1/2.8” – Ống kính: 3.6mm- 6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 15 Led IR. – Quan sát…

 • – Độ phân giải: 1080P – CCD: 1/2.8” – Ống kính: 3.6mm- 6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 6 Led Laser. – Quan sát…

 • – Độ phân giải: 960P – CCD: 1/3” | Kết nối Internet Wifi | Lan. – Ống kính: 6mm. – Đèn hồng ngoại: 4 Led…

 • – Độ phân giải: 960P – CCD:  1/3” – Ống kính: 2.8mm- 6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 2 Led Big Array. – Quan…

 • – Độ phân giải: 960P – CCD: 1/3” – Ống kính: 4mm- 6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 4 Led Big Array. – Quan…

 • – Độ phân giải: 960P – CCD: 1/3” – Ống kính: 4mm- 6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 4 Led Big Array. – Quan…

 • – Độ phân giải: 960P – CCD: 1/3” – Ống kính: 2.8mm- 6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 6 Led Laser. – Quan sát…