Menu Đóng

Showing 1–16 of 24 results

 • – Độ phân giải: 960P – CCD: 1/3” – Ống kính: 2.8mm- 6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 6 Led Laser. – Quan sát…

 • – Độ phân giải: 720P – CCD: 1/4” – Ống kính: 2.8mm- 6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 3 Led Array – Quan sát ban…

 • – Độ phân giải: 720P – CCD: 1/4” – Ống kính: 2.8mm- 6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 18 Micro Led – Quan sát ban…

 • – Độ phân giải: 960P – CCD: 1/3” – Ống kính: 1.4mm – Đèn hồng ngoại: 3 Led Big Array – Quan sát ban đêm:…

 • – Độ phân giải: 960P – CCD: 1/3” – Ống kính: 2.8mm- 6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 3 Led Array – Quan sát ban…

 • – Độ phân giải: 960P – CCD: 1/3” – Ống kính: 2.8mm- 6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 18 Micro Led – Quan sát ban…

 • – Độ phân giải: 1080P – CCD: 1/2.8” – Ống kính: 1.4mm – Đèn hồng ngoại: 3 Led Big Array – Quan sát ban đêm:…

 • – Độ phân giải: 1080P – CCD: 1/2.8” – Ống kính: 2.8mm- 6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 3 Led Array – Quan sát ban…

 • – Độ phân giải: 1080P – CCD: 1/2.8” – Ống kính: 2.8mm- 6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 18 Micro Led – Quan sát ban…

 • – Độ phân giải: 720P – CCD: 1/4” – Ống kính: 2.8mm- 6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 6 Led Laser. – Quan sát…

 • – Độ phân giải: 1080P – CCD: 1/2.8” – Ống kính: 2.8mm- 6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 6 Led Laser. – Quan sát ban…

 • – Độ phân giải: 720P – CCD: 1/4” – Ống kính: 2.8mm- 6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 18 Led Micro. – Quan sát…

 • – Độ phân giải: 960P – CCD: 1/3” – Ống kính: 2.8mm- 6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 18 Led Micro. – Quan sát…

 • – Độ phân giải: 1080P – CCD: 1/2.8” – Ống kính: 2.8mm- 6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 18 Led Micro. – Quan sát…

 • – Độ phân giải: 720P – CCD: 1/4” – Ống kính: 2.8mm- 6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 2 Led Big Array. – Quan…

 • – Độ phân giải: 720P – CCD: 1/4” – Ống kính: 2.8mm- 6mm tùy chọn. – Đèn hồng ngoại: 18 Led Micro. – Quan sát…